Chào mừng bạn đến với trang web 8LIVE. Trước khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ những điều khoản và điều kiện sau đây. Việc sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý và tuân thủ những điều khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng việc sử dụng trang web ngay lập tức.

ĐIều khoản Và Điều kiện 8LIVE

Điều khoản và điều kiện 8LIVE chung:

1.1 Bằng cách sử dụng trang web 8LIVE, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được liệt kê ở đây.

1.2 Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ phần nào của điều khoản và điều kiện mà không cần báo trước. Việc sử dụng trang web sau bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi đó.

Nội Dung và Bản Quyền

2.1 Mọi nội dung trên trang web, bao gồm hình ảnh, văn bản, video và âm thanh, là tài sản của 8LIVE và được bảo vệ bởi các luật lệ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ.

2.2 Bạn cam kết không sao chép, phát sóng, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

Dịch Vụ và Thanh Toán

3.1 Các dịch vụ có thể được cung cấp thông qua trang web 8LIVE. Bạn đồng ý thanh toán phí và chi phí liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ này theo các điều kiện và giá trị đã được công bố.

3.2 Chúng tôi giữ quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ dịch vụ nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

Bảo Mật và Quyền Riêng Tư

4.1 Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách quyền riêng tư được công bố tại đây: QUYỀN RIÊNG TƯ 8LIVE

4.2 Bạn chịu trách nhiệm về việc bảo vệ thông tin đăng nhập của mình và thông báo ngay lập tức nếu bạn phát hiện bất kỳ sự xâm phạm nào đối với tài khoản của mình.

Chấp Nhận Thông Tin

5.1 Bằng cách sử dụng trang web, bạn chấp nhận nhận thông báo từ chúng tôi qua email hoặc các phương tiện khác liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

5.2 Bạn có quyền hủy đăng ký bất kỳ thông báo nào qua các tùy chọn được cung cấp trong các thông báo đó.

Chấm Dứt Sử Dụng

6.1 Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền sử dụng trang web của bạn nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này.

6.2 Việc chấm dứt không ảnh hưởng đến các quyền lợi và nghĩa vụ tích lũy cho đến thời điểm chấm dứt.

Thông Tin Tài Khoản tại 8LIVE

7.1 Bạn đảm bảo rằng tất cả thông tin đăng ký của bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, và thông tin cá nhân khác, là chính xác và đầy đủ.

7.2 Bạn cam kết cập nhật thông tin tài khoản của mình khi có bất kỳ thay đổi nào để đảm bảo tính chính xác và liên tục.

Bảo Mật Tài Khoản

8.1 Bạn chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin đăng nhập của mình, bao gồm mật khẩu và tên đăng nhập. Bạn không được chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai khác và phải thông báo ngay lập tức nếu có bất kỳ sự xâm phạm nào đối với tài khoản của mình.

8.2 Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ việc bạn không bảo mật thông tin tài khoản của mình.

Tuân Thủ Quy Định khi sử dụng tài khoản tại 8LIVE

9.1 Bạn cam kết tuân thủ tất cả các quy định và điều khoản trong tài liệu này cũng như bất kỳ hướng dẫn hoặc quy tắc nào khác được công bố trên trang web của chúng tôi.

9.2 Việc vi phạm bất kỳ quy định nào có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc đóng tài khoản của bạn mà không cần báo trước.

Chấp Nhận Thông Báo

10.1 Bằng cách đăng ký tài khoản, bạn chấp nhận nhận thông báo từ chúng tôi qua email hoặc các phương tiện khác liên quan đến tài khoản và dịch vụ của chúng tôi.

10.2 Bạn có quyền hủy đăng ký bất kỳ thông báo nào qua các tùy chọn được cung cấp trong các thông báo đó.

trang chu 8live uy tin 2 1

Chấm Dứt Tài Khoản

11.1 Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn nếu chúng tôi cho rằng có vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này.

11.2 Mọi quyết định của chúng tôi về chấm dứt tài khoản là cuối cùng và không thể thay đổi.

Quyền Sở Hữu và Bản Quyền với app 8LIVE 

12.1 Ứng dụng 8LIVE và tất cả nội dung liên quan là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ bởi các luật lệ về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ.

12.2 Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc tái sử dụng bất kỳ phần nào của ứng dụng mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

Bảo Mật và Đăng Nhập app 8LIVE

13.1 Bạn chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin đăng nhập của mình và không được chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai khác.

13.2 Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ việc bạn không bảo mật thông tin đăng nhập của mình.

Phiên Bản và Cập Nhật

14.1 Bạn có trách nhiệm cập nhật ứng dụng của mình để đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất và có trải nghiệm tốt nhất.

14.2 Chúng tôi có quyền cập nhật ứng dụng mà không cần báo trước và việc sử dụng ứng dụng sau các cập nhật đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những cập nhật đó.

Trách Nhiệm và Sử Dụng Hợp Lý

15.1 Bạn chịu trách nhiệm đầy đủ về việc sử dụng ứng dụng và đảm bảo rằng bạn sẽ không sử dụng ứng dụng một cách gây hại hoặc làm ảnh hưởng đến dịch vụ của chúng tôi hoặc các người dùng khác.

15.2 Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền sử dụng ứng dụng nếu chúng tôi nghi ngờ bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với các điều khoản này.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp. Cảm ơn bạn đã sử dụng 8LIVE!